Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési alapelvek

Az üzemeltető számára alapvető cél a látogatók személyes adatainak védelme, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési alapelveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket az üzemeltető saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Az üzemeltető adatvédelmi koncepciója a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal. Harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett előzetes és kifejezett hozzájárulása alapján. Harmadik országba (külföldre) az üzemeltető felhasználói adatokat nem továbbít. Ezen adatokból nem lehet az érintettre vonatkozó következtetést levonni. Az oldalon az üzemeltető különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A weboldal látogatói az oldalt önkéntesen használják. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján az üzemeltető köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Az üzemeltető az egyes felhasználók adatmódosítási, adatkérési, adattörlési, adatkezelési tájékoztatási kérdéseit fogadja, és a lehető leghamarabb, de legkésőbb 30 napon belül válaszol. A weboldalon előfordulhatnak linkek más, külső oldalakra. Az üzemeltető nem felelős más weboldalak adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban. Jelen nyilatkozat csak az üzemeltető által működtetett webáruházra vonatkozik.

Kapcsolat, Jogorvoslat

Az üzemeltető adatait teljeskörűen megtalálja az alábbi oldalon. Ha a látogató úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette személyes adatai védelméhez való jogát, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény szerint járhat el.

Adatkezelők

Cégnév: Bonavy Service Kft.

Adószám: 26740108-2-43

Telefon: 0620 281 1030

Képviselő : Nagy Nándor

Cím: 2724 Újlengyel Petőfi Sándor utca 48.

Tevékenység: kapcsolattartás

Tárhelyszolgáltató

Cégnév: Viacom Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Cím: 2360 Gyál, Deák Ferenc utca 17.

Igénybe vett szolgáltatás Kezelt adatok köre Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Adatkezelés időtartama
Üzenet küldés Név,email cím Kapcsolattartás Hozzájárulás Hozzájárulás visszavonásáig